پزشک موفق

بازاریابی پزشکی

بازاریابی ۵ بُعدی در پزشکی!

بازاریابی و برندسازی پزشکی

در بیشتر مواقع در بازاریابی و برند سازی پزشکی (برندینگ پزشکی) از صدا و تصویر استفاده می‌شود،...

برندسازی پزشکی

لباس پوشیدن بخشی از برند شما است. ۱۰ نکته که باید بدانید!

بازاریابی و برندسازی پزشکی

برندسازی پزشکی (مدیکال برندینگ) یک روند کوتاه مدت نیست، بلکه ساخت برند، محصول یکسری اعمال و رفتارهایی...

برندسازی پزشکی

بهترین روش مدیکال برندینگ برای گروه پزشکی

بازاریابی و برندسازی پزشکی

شما باید از طریق تولید و ارائه محتوای مناسب به مخاطبانتان نشان دهید دانش درمان مورد نظر...

مدیکال برندینگ

سه گام مهم در برندسازی شخصی (پرسونال برندینگ) گروه پزشکی

بازاریابی و برندسازی پزشکی

در واقع کسی که باید این تفاوت را بین شما و دیگر رقبا (همکاران) ایجاد کند و...

مدیکال برندینگ

سرمایه‌ گذاری هوشمندانه برای گروه پزشکی

سرمایه گذاری گروه پزشکی

سرمایه گذاری گروه پزشکی کار کمتر، درآمد بیشتر؛ شعار خوبی است ولی آیا در عمل هم می‌توان...

مهارت‌های ارتباطی: کلید موفقیت فردی، حرفه‌ای و مالی گروه پزشکی

مهارت‌های ارتباطی گروه پزشکی

من به جرات مهارت‌های ارتباطی را زیربنای موفقیت فردی، حرفه‌ای و اجتماعی می‌دانم. این مساله به خصوص...

دانلود فیلم 28 دقیقه ای "پنج روش سرمایه گذاری کم ریسک برای گروه پزشکی"